Leren van Gedrag

Online platform voor kennisdelen

Leren van Gedrag is het kennisplatform voor actieve kennisdeling tussen onderzoekers en praktijkdeskundigen binnen het thema gedrag en passend onderwijs. Op dit platform staat het uitwisselen van informatie centraal, daarnaast geeft het informatie over activiteiten die worden georganiseerd rond het delen van kennis. De samenwerking van de verschillende partijen komt terug in de kleuren die met elkaar verbinden. Samen leren we en versterken we elkaar. Het concept is verder uitgewerkt in de diverse huisstijlmiddelen.

 

Concept en ontwerp tijdens mijn dienstverband bij Budelinc.
Illustraties op de website door Aad Goudappel